Tlenoterapia

Dowiedz się więcej na temat atutów terapii tlenowej.

Efekty

Domowa tlenoterapia jest metodą leczenia o udowodnionym wieloma badaniami efekcie poprawiającym komfort życia oraz wydłużającym czas przeżycia u chorych na niewotoworowe choroby płuc powikłane częściową niewydolnością oddechową. Szacuje się jednak, że obecnie liczba chorych spełniających kryteria kwalifikacji do domowego leczenia tlenem w Polsce jest 2 razy większa niż liczba chorych korzystających z tej metody leczenia. Stawia to przed pneumonologami wyzwanie do większego zainteresowania problemem chorych z niewydolnością oddechową wymagających tej dodatkowej metody leczenia.

Niewydolnośc oddechowa

Odpowiednia podaż tlenu zapewnia właściwe utlenowanie i funkcjonowanie komórek, tkanek i narządów. Tlen stosuje się w leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej. Podstawą do rozpoznania niewydolności oddychania jest oznaczenie ciśnienia parcjalnego gazów tlenu (pO2) i dwutlenku węgla (pCO2) we krwi tętniczej lub (z zastrzeżeniami) we krwi włośniczkowej. W przypadku izolowanej hipoksemii (obniżenia pO2 poniżej 60 mm Hg) rozpoznajemy częściową niewydolność oddechową, a w przypadku towarzyszącej temu hiperkapnii (zwiększenie stężenia CO2 powyżej 45 mm Hg) – całkowitą niewydolność oddechową. U chorujących na przewlekłą niewydolność oddechową duszność występuje już w spoczynku. Powoduje to ograniczenie tolerancji wysiłku jako wynik przeciwdziałania nasilaniu się dolegliwości. Rozwija się tzw. błędne koło, czyli ograniczenie aktywności fizycznej w połączeniu z przewlekłą niewydolnością oddechową, co powoduje: narastanie dysfunkcji mięśni szkieletowych, uczucie nasilającej się słabości, duszność. Z tego powodu chory ogranicza swoją aktywność fizyczną, wskutek czego rośnie uzależnienie chorego od drugiej osoby oraz następuje izolowanie się od społeczeństwa w związku ze stałym przebywaniem w domu. W konsekwencji w przebiegu choroby rozwija się inwalidztwo.

Domowe leczenie tlenem w Polsce

W Polsce domowe leczenie tlenem zainicjowano w 1986 r. pod kierunkiem Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc (IGiChP) w Warszawie. W 2006 r. w Polsce zarejestrowanych było 55 ośrodków DLT, obejmujących opieką około 3000 pacjentów, podczas gdy w tym czasie w Stanach Zjednoczonych z DLT korzystało około 1,3 mln pacjentów. Obecnie w Polsce działają 84 ośrodki. Mieszczą się w szpitalach, przychodniach, hospicjach oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. W Polsce domowe leczenie tlenem jest procedurą leczniczą kontraktowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W innych krajach DLT finansowane jest przez kasy chorych, prywatnych lub państwowych ubezpieczycieli zdrowotnych. W Polsce finansowanie dotyczy stacjonarnych koncentratorów tlenu, w innych krajach również źródła tlenu w postaci stężonego tlenu magazynowanego w butlach w formie sprężonej lub ciekłej bądź przenośnych, transportowych koncentratorów tlenu. Alternatywą dla refundacji urządzeń przez NFZ jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętu udzielana przez Ośrodki Pomocy Rodzinie i charytatywne fundacje pozarządowe.

Informacje pochodzą z artykułu na stronie stanmed24 w celu uzyskania dodatkowych informacji skorzystaj z odnośnika poniżej:
https://www.stanmed24.pl/artykuly/10.pdf

Zapoznaj się z Nasz ofertą

Domowe koncentratory tlenu

Certyfikowane koncentratory tlenu
wysokiej jakości

Pulsoksymetry medyczne

Certyfikowane pulsoksymetry medyczne wysokiej jakości.

Akcesoria i częsci

Akcesoria tlenowe oraz części zamienne do sprzedawanych urządzeń.

kontakt

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy, skorzystaj z dogodnej formy kontaktu.

kontakt

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy, skorzystaj z dogodnej formy kontaktu.

533 243 243

Zapraszamy do kontaktu:
od poniedziałku do soboty
w godzinach 10-18

kontakt@emedika.pl

eMedika.pl - Wszelkie prawa zastrzeżona 2013 - 2021 | Polityka prywatności